O nas

NZOZ Przychodnia AGMED Katowice powstała w 2005 roku na bazie doświadczenia zawodowego Jadwigi i Pawła Szkaradków. Na początku świadczyliśmy usługi z zakresu medycyny pracy i okulistyki. Z czasem oferta naszej firmy poszerzyła się o wielospecjalistyczną opiekę ambulatoryjną, opiekę psychiatryczną, medycynę estetyczną, rehabilitację.

Dążenie do ciągłego pogłębiania wiedzy, rozszerzania zakresu świadczonych usług, stały rozwój bazy diagnostycznej przychodni pozwoliło nam na wdrożenie w czerwcu 2014 roku Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2000. Certyfikowany system obejmuje wszystkie usługi medyczne, a jego otrzymanie jest potwierdzeniem wysokiego poziomu usług medycznych, standardu akceptowanego i rozpoznawanego na całym świecie, dbałości o zadowolenie pacjentów oraz rozwoju przychodni.

Medycyna pracy

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy.   Posiadamy zespół lekarzy i pielęgniarek oraz sprzęt diagnostyczny w zapewniający realizację kompleksowych badań z zakresu medycyny pracy. 

Zapraszamy zakłady pracy do podpisania umowy.

Wykonujemy badania:

  • osób narażonych na promieniowanie jonizujące
  • Wysokościowe
  • kierowców wszystkich kategorii


BADANIA  WYSOKOŚCIOWE I KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII WYKONUJEMU  W CIĄGU JEDNEGO POPOŁUDNIA we wtorki i piątki od 14,00

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie stwierdzające zdolność Pacjenta do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. 

NOWE Skierowanie na badania profilaktyczne -  POBIERZLekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Skierowanie powinno być dokładne i czytelnie wypełnione ,zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy, być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia. 

Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę podając informacje zawarte w skierowaniu.

Rodzaje badań profilaktycznych

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

  • nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
  • Pracowników po zmianie stanowiska pracy · jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe - Pracodawca kieruje na nie:

  • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:

  • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.


WAŻNE!

Do badania kontrolnego pacjent dostarcza zaświadczenie od lekarza, który wystawiał zwolnienie z pracy o zakończeniu leczenia ( zgoda lekarza na powrót do pracy). Badanie przeprowadzane jest po zakończeniu zwolnienia w pierwszym dniu pracy.